pmproperty.pl - Zarządzanie Nieruchomościami

Kontakt z nami

Imię i nazwisko

Twój adres e-mail

Twój adres e-mail

Przetargi

Rozbudowa węzła cieplnego o moduł dla potrzeb ciepłej wody i budowa wewnętrznej instalacji centralnej ciepłej wody użytkowej - Sprawa nr: ZP/3/2019

Wspólnota Grzegórzecka 81

Wynik postępowania:

  • 2020-01-14-wynik_postepowania.docx

    Załączniki:

  • 2019-12-20 - Ogłoszenie o zamówieniu.docx
  • 2019-12-20 - SIWZ.docx
  • 2019-12-20 - zał. nr 2 do umowy.pdf
  • 2019-12-20 - załącznik nr 1 do SIWZ - OPZ.zip
  • 2019-12-31 - zmiana treści SIWZ.docx