pmproperty.pl - Zarządzanie Nieruchomościami

Kontakt z nami

Imię i nazwisko

Twój adres e-mail

Twój adres e-mail

Usługa internetowa - LokaleNet


LokaleNet to usługa umożliwiająca mieszkańcom na bieżąco, 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, z każdego miejsca na świecie, wymianę informacji z Zarządcą. Aby z niej skorzystać wystarczy komputer z dostępem do internetu.

Usługa LokaleNet pozwala na:
- sprawdzanie salda
- podanie wykazu opłat na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością
- przeglądanie ostatniego rozliczenia opłat (z podziałem na fundusze)
- przeglądanie i wydruk historii odczytów urządzeń pomiarowych
- wprowadzanie odczytów


Do zalogowania wymagany jest identyfikator oraz hasło, które można otrzymać od Zarządcy nieruchomości.